Werkwijze Organise2Gether

Intakegesprek

Tijdens een intake gesprek, dat gemiddeld één uur in beslag neemt, nemen we samen uw wensen door. Vervolgens bekijken we alle betreffende ruimtes.  In dit eerste gesprek maken we met elkaar kennis en overleggen we over het te verwachten eindresultaat.

advies organise2gether

Offerte

Aan de hand van dit gesprek stuur ik u een vrijblijvende offerte waarin de volgende punten verwerkt zijn:

  • Omschrijving van de gemaakte afspraken omtrent de werkzaamheden
  • Een inschatting van de te maken uren
  • De afgesproken kosten

Wanneer u met de offerte akkoord gaat, maken we een planning om de werkzaamheden uit te voeren.

offerte organise2gether

Uitvoering

Op het afgesproken tijdstip wordt de opdracht uitgevoerd. Na afloop zal ik de opdracht met u evalueren.

Ook nazorg maakt onderdeel uit van onze samenwerking. Voor spullen die u niet meer wilt bewaren, kunnen we kijken of ze hergebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld door inschakeling van een kringloopwinkel of verkoop via Marktplaats.

Het is belangrijk dat de uren die wij samen aan de opdracht werken u uw aandacht volledig hierop kunt richten.

uitvoering organise2gether